Fysio Coaching Online

tjänster och priser hösten 2020

basic screening
2 400 kr

Detta paket innehåller:

 • En 1-timmes första konsultation (Zoom eller annan föredragen typ av kommunikation)
 • Screening- och bedömning av filmade funktionella tester
 • Personligt utformat träningsprogram
 • Tips & råd
 • Andra förslag passande din livsstil, träningsnivå och mål

Screening Plus+
3 350 kr

Detta paket innehåller:

 • Två sessioner: En 1-timmes första konsultation och en 1-timmes uppföljning (Zoom eller annan föredragen typ av kommunikation)
 • Uppföljning innefattar en 60-minuters fysioledd genomgång av erhållen träningsprogram
 • Screening- och bedömning av filmade funktionella tester
 • Personligt utformat träningsprogram
 • Tips & råd
 • Obegränsad e-post support (under 1 månad)
 • Andra förslag passande din livsstil, träningsnivå och mål
 • Eventuella mallar eller resurser som behövs för att uppnå dina mål

fortsättning
1 650 kr

Detta paket innehåller:

 • Två 30-minuters sessioner (Zoom eller annan föredragen typ av kommunikation)
 • Lämpliga träningsprogressioner
 • Obegränsad e-post support (under 1 månad)
 • Eventuella mallar eller resurser som behövs för att uppnå dina

Enstaka Uppföljningar
995 kr

Detta paket innehåller:

 • Enstaka 60-minuters konsultationer/fysioledd träning som ej omfattas av ett av ovanstående paket.
 • Konsultation sker via Zoom eller annan föredragen typ av kommunikation. 
 • Eventuella korrigeringar till tidigare erhållit program.
 • OBS! Helt nytt program kräver ny screening- och bedömning av funktionella tester (se Basic Screening).