funktionell screening: en kvalitativ rörelseanalys

Obalans mellan olika muskelgrupper i kroppen är oftast den underliggande orsaken till försämrad prestation vid träning och idrott. Det ligger också oftast till grund för många vanliga smärttillstånd såsom nack- och ryggsmärta. Med en funktionell screening kan du få hjälp att analysera, utvärdera och komma till rätta med de grundläggande rörelsemönstren som är viktiga för optimal funktion och prestation. En screening ger dig även en övergripande bild av hur din nuvarande fysiska status ser ut jämförd med andra i din ålder och kön. 


En screening består av en grundlig och genomgående rörelseanalys för att identifiera funktionella begränsningar och asymmetrier i kroppen. Vi använder oss av specifika tester för att mäta och bedöma rörlighet, funktionell styrka och balans. Utifrån detta kan man hitta svagheter och problemområden för att sedan lägga upp ett lämpligt träningsprogram. Våra screenings ligger till grund för all träning och rehabilitering på Physiotherapy Stockholm.