fysioterapi: NÄR SMÄRTAN SÄTTER STOPP

De flesta människor drabbas någon gång i sitt liv av smärta och stelhet i kroppen. Oftast handlar det om felaktig belastning, skada eller bristfällig teknik vid  t ex träning. Muskel- och ledvärk kan även uppstå vid olika sjukdomstillstånd såsom artros och depression. Gemensamt hos dessa är att smärtan inte bara påverkar en led utan hela kroppen. Fysioterapi utgår från dina individuella förutsättningar och tar reda på orsaken till varför du har ont för att sedan komma tillrätta med problemet -- på både kort och lång sikt.

Vi på Physiotherapy Stockholm lägger stor vikt vid den grundläggande första intervjun och fysiska undersökningen för att sedan lägga upp en behandlingsplan. Planen är utformad efter var och ens egna förmågor och mål och består av träning i kombination med olika behandlingsformer. Specifika mätningar och tester görs vid regelbundna tillfällen för att kunna utvärdera, korrigera och anpassa behandlingsplanen så att bästa resultat uppnås. Våra fysioterapeuter använder sig av följande undersöknings- och behandlingstekniker:                                                                                                                                                                                                               

Ortopedisk manuell terapi (omt)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt erkänt specialistområde inom fysioterapin för diagnosticering och hantering av både akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Behandling baseras på kliniska tester, fysiska undersökningar och specifika manuella behandlingsåtgärder såsom mobiliseringar, töjningar och triggerpunktsbehandlingar. Funktionell träning ingår alltid i behandlingsplanen.

Mekanisk Diagnostik & Terapi (mdt)

Medicinsk Diagnostik och Terapi (MDT), också känt som McKenziemetoden,  är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke och rygg. Metoden går ut på att genom upprepade rörelser tolka symptomen och snabbt hitta själva orsaken till smärta. MDT är en försiktig men på samma gång kraftfull undersöknings- och behandlingsmetod, där kunden är delaktig från start till slut. Metoden har som avsikt att ge kunden konkreta verktyg så att de själv kan lindra och även förebygga att besvären kommer tillbaka.

Medicinsk träningsterapi (mtt)

Medicinsk Träningsterapi
(MTT)  är en metod där specifika övningar används för att behandla olika smärttillstånd i kroppen. Behandlingen är individanpassad med kontinuerlig handledning av fysioterapeut. Denna behandlingsmetod används både inom elitidrotten och för vanliga patienter med akut eller kronisk smärta. MTT lägger stor vikt vid rätt dosering av övningar för att därigenom öka toleransen för belastning och normalisera muskelbalans, styrka och koordination.

*Physiotherapy Stockholm är en privat klinik och är inte ansluten till landstinget. Frikort gäller ej.