Rehabilitering: När skadan är skeddIbland drabbas man av en skada som orsakar smärta och funktionsnedsättning i kroppen. Detta kan vara akut, kroniskt eller till följd av operation. Vi på Physiotherapy Stockholm har stor erfarenhet från den primära, slutna och privata vården och dessa rehabiliteringsprinciper. Vi erbjuder bedömningar och behandlingar av både akuta och kroniska fall samt rehabilitering efter operation utan kötid eller krav på remiss. Träning spelar en central roll i all rehabilitering och sker alltid under direkt handledning av terapeut. Vi lägger stor vikt vid att leverera ett professionellt och kvalitativt omhändertagande - inte handritade hemmaprogram i handen! *Frikort gäller ej.

akuta skador

En akut skada är en skada som uppstår med en klart definierbar orsak och tidpunkt. Området svullnar ofta upp och man blir funktionsnedsatt i olika grad beroende på skadans genes. Under de första 24 timmarna är det vila som gäller; efter detta är det viktigt att ta kontakt med fysioterapeut för bedömning av skadans grad samt rehabiliteringsträning. Exempel på akuta skador är fotledsstukning, led-urvridningar och ledbandsrupturer i och runt knäet.

Kronisk smärta

Kronisk smärta uppstår oftast till följd av överbelastning av en kroppsdel eller ett område. Vävnaderna har belastats mer än vad de tål och med otillräcklig vila emellanåt. Detta leder i sin tur till en ihållande inflammation kännetecknat av molande diffus smärta, stelhet och minskad funktion.  Klassiska belastningsskador är inklämningssyndrom i axeln,  tennisarmbåge och hopparknä med mera.  I denna kategori ingår även långvariga smärttillstånd i ryggen såsom diskbråck.

efter operation

Ibland är skadan, vare sig den är akut eller kronisk, så omfattande att den måste opereras för att återställa normal funktion. Rehabiliteringen omfattar allt från flera veckor till månader och innebär oftast restriktioner avseende belastning och/eller rörelseuttag.  Behandlingen kräver därför mycket specifika åtgärder och kunskap för att åstadkomma en optimal läkning. Rehabilitering efter operation bör alltid utföras av idrottsmedicinskt kunnig och erfaren fysioterapeut.