Pre & Postnatal Träning

Stark både under- och Efter Graviditeten

Vår Pre- och Postnatal träning använder sig av principer från Pilates vilket ger dig en säker, skonsam och effektiv träning. Träningen tar hänsyn till förändringarna som sker i kroppen både under- och efter en graviditet. Anpassade pilatesövningar varvas med mer traditionella styrkeövningar i syfte att ge dig en komplett och allsidig träning.

Vi erbjuder
Blivande Mamma och Stark Mamma träning i mindre grupper samt som personlig träning. All träning utförs av tränare specialiserade inom pre / postnatal träning från The Center for Women's Fitness©, USA.

Blivande Mamma - Under graviditeten bör träningen anpassas utefter de olika fysiologiska förändringar som sker under de olika trimestrerna. Vår Blivande Mamma träning lägger särskild fokus på att stärka bäckenbottenmuskulaturen samt på att öva in olika andningstekniker i förberedelse inför förlossning. Träningen syftar även till att motverka och lindra besvär i rygg och bäcken t ex vid foglossning och SI-leds dysfunktion. Prenatal träning är lämplig från och med den första trimestern och anpassas utefter den individuella fysiska nivån och skede i graviditeten.

Stark Mamma - Efter förlossningen är det särskilt viktigt att stärka musklerna i både bål och bäcken, detta för att underlätta läkningsprocessen och återfå en optimal funktion. Vår Stark Mamma träning lägger särskild fokus på att minska bukmuskelseparation (diastas recti) samt på att aktivera musklerna i bäckenbotten och bål. Funktionella styrkeövningar introduceras successivt i syfte att säkerställa en effektiv återgång till mer traditionella träningsformer och motion. Träningen behandlar även kvarstående besvär i rygg, bäcken och ljumskar efter t ex foglossning och SI-leds dysfunktion. 
                                                                                                 Postnatal träning är lämplig från 6 veckor efter förlossning.