Morton's Neurom

En neurom är en förtjockning av nervvävnad som kan utvecklas i olika delar av kroppen. Den vanligaste neurom i foten är ett Mortons neurom, som sker mellan den tredje och fjärde tån. Det kännetecknas av stickande, brännande smärta och/eller domningar i trampdynan vid belastning. Allt som orsakar kompression eller irritation i nerven kan leda till utveckling av en neurom. En av de vanligaste orsakerna till Mortons neurom är trånga eller högklackade skor som trycker ihop tårna.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter